Udostępnione na niniejszej stronie materiały edukacyjne są dodatkowym środkiem minimalizacji ryzyka dla produktów leczniczych zawierających walproinian.

Materiały informują o istotnych przeciwwskazaniach i zagrożeniach wynikających z leczenia walproinianem oraz warunkach jego stosowania mających na celu unikanie narażenia na walproinian w okresie ciąży, jak również w okresie przed poczęciem dziecka.

Materiały przeznaczone są dla fachowych pracowników opieki zdrowotnej zajmujących się opieką nad kobietami w wieku rozrodczym stosującymi walproinian oraz dla pacjentek i pacjentów płci męskiej stosujących walproinian lub ich opiekunów.

Przed zastosowaniem produktu leczniczego zawierającego walproinian i podczas leczenia należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego (w przypadku fachowych pracowników opieki zdrowotnej) oraz z Ulotką dla pacjenta dołączoną do opakowania każdego produktu leczniczego (w przypadku pacjentek i pacjentów płci męskiej).

Przekazanie niniejszej informacji zostało uzgodnione z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i jest realizowane w imieniu następujących przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych:

Sanofi Sp. z o.o.
Orion Pharma Poland Sp. z o.o.
G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.
Sandoz Polska Sp. z o.o.

PL.EDU.VAL.24.04.06

Ta strona korzysta z plików cookies. „Cookies” to pliki zapisywane na Twoim urządzeniu, które umożliwiają funkcjonowanie naszej strony internetowej (cookies niezbędne), pozwalają nam gromadzić informacje związane z Tobą i Twoim urządzeniem oraz pozwalają nam ustalić m.in. liczbę użytkowników odwiedzających naszą stronę i częstotliwość tych odwiedzin. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.